cach thu thap va chay quang cao facebook bang email 01

Chạy quảng cáo Facebook bằng Email.

Trong quảng cáo facebook ads, có một tùy chọn là tùy chọn đối tượng quảng cáo. Với tùy chọn này, facebook đưa ra công cụ giúp bạn có thể nhắm vào những tệp khách hàng mà bạn đã thu thập…