facebook ads auction mechanism

Facebook Ads Auction Mechanism

Well, chào mọi người 2 tuần trôi qua nhanh như chó đuổi và mình hy vọng là mọi người đã nghiền ngẫm khá kỹ phần 1 trước khi qua phần 2 của topic này. Câu chuyện hôm nay sẽ nói…