13 Th2 2017

Kính gửi quý khách hàng Giao thức https và chứng chỉ SSL là nền tảng bảo mật mới được google đánh giá cao. Những chứng chỉ và giao thức đó chỉ ra rằng website được bảo mật tốt với người dùng và được ưu tiên xếp hạng trên công cụ tìm kiếm. Hiện nay để mua giao thức này trị giá khoảng 100 đô - 200 đô. Tuy nhiên, chúng tôi đang cài cho khách hàng từ bên cung cấp thứ 3 hoàn toàn miễn p...