Vietnam Marketing Group.

CHĂM SÓC FANPAGE

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

3 TRIU

 

 

8 TRIU

 

15 bài viết

H tr video

H tr thiết kế

300 t /1 bài viết

 

 

 

 

1-2 ni dung /1 ngày

Video, hình nh, bài viết theo ngày

Thiết kế theo yêu cu 4 thiết kế /1 tun

H tr tương tác người dùng

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ