Tên thương hiệu và sản phẩm bạn khai sinh ra giống như đứa con của bạn.

một thương hiệu như một đứa trẻ con, sinh ra bạn cần làm giấy khai sinh cho nó, đặt cho nó một cái tên để làm sao mà có thể dễ dàng cho quá trình làm truyền thông marketing.

và cái tên đó dễ chiếm được cảm tình của người tiêu dùng và khách hàng. Tên đi với người trọn đời và được khách hàng đọc lên, truyền miệng. Do đó, hãy chọn thật kỹ.

  • Tên thương hiệu bắt đầu từ những giá trị lý tính mà người sáng lập ra nó mong muốn.
  • tên có thể kết hợp ngành nghề, khách hàng nó đang phục vụ để tạo ra một tên tốt.
  • tên tốt luôn dùng nhiều nguyên âm và khi phát ra tên tốt nó phải thật dễ nhớ.
  • tên phải đăng ký bảo hộ được và nó phải là độc nhất.
  • tên của thương hiệu hay sản phẩm luôn có tính đồng nhất và xuyên suốt với thông điệp truyền thông.

Đúng yêu cầu

tên sẽ được đặt đúng với yêu cẩu của khách hàng trong bảng hỏi của chúng tôi cung cấp.

Độc đáo

đảm bảo tính độc đáo của tên và tính phát âm, vần điệu.

Bảo hộ

đảm bảo tên bạn chọn sẽ đăng ký bảo hộ tên thương hiệu được.

anhprofiledon28
anhprofiledon21
anhprofiledon15
anhprofiledon12
anhprofiledon7
anhprofiledon10
anhprofiledon3
anhprofiledon18

hãy bắt đầu

ngay với chúng tôi

để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững

jonathan farber TwQ0z1BgjCE unsplash scaled 2