Vietnam Marketing Group.

DỰNG PHIM MOTIONGRAPHIC

 

 

 

 

DỰNG MOTION QUY TRÌNH, NỘI DUNG

 

DỰNG MOTION CÂU CHUYỆN

 

 

3 triệu/ 1 phút

 

 

10 triệu/ 1 phút

 

– Motion đưa ra các thông điệp của doanh nghiệp và quá trình làm việc

 

– Motion dạng thống kê, tiến trình lịch sử

 

 

 

– Motion có bối cảnh, nhân vật

 

– Motion kể câu chuyện theo yêu cầu của doanh nghiệp với mục đích giới thiệu hoặc làm TVC quảng cáo

 

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ