Phù hợp mục tiêu

  • Các doanh nghiệp muốn dịch vụ/sản phẩm của mình tiếp cận thị trường nhanh
  • Quảng bá sản phẩm/dịch vụ theo mùa vụ
  • Phù hợp với các doanh nghiệp đang có nhu cầu phân phối quảng cáo

Ngân sách

  • Dưới 10 triệu

Giải pháp cụ thể

– Giải pháp 1:

+> Viết bài PR (3 bài dịch vụ / 1 tháng): 3 triệu

+> Quảng cáo Google : ngân sách 6 triệu / 1 tháng

+> Chi phí quản trị tài khoản : 1 triệu

– Giải pháp 2

+> Thiết kế Landingpage bán hàng (1 thiết kế):  2 triệu

+> Quảng cáo Google : ngân sách 6 triệu / 1 tháng

+> Chi phí quản trị tài khoản : 1 triệu

hãy bắt đầu

ngay với chúng tôi

để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững