Vietnam Marketing Group.

GIẢI PHÁP SÁNG TẠO

 

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

 

Mô tả dịch vụ :

 

– Viết câu chuyện quá trình hình thành doanh nghiệp

 

– Viết câu chuyện nhà sáng lập, khởi xướng doanh nghiệp

 

Chi phí :

 

5 triệu +

 

 

KỊCH BẢN PHIM VIRAL – DOANH NGHIỆP

 

 

PHIM DOANH NGHIỆP

 

VIDEO VIRAL – PHIM NGẮN

 

 

5 triệu

 

 

10 triệu +

 

– Kịch bản bám sát theo quá trình khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp

 

– Viết kịch bản phân cảnh

 

– Vẽ storyboard

 

 

 

– Kịch bản sáng tạo bám sát cộng đồng có khả năng viral theo sự thấu hiểu người dùng.

 

– Nghiên cứu đối thủ, doanh nghiệp

 

– Viết kịch bản phân cảnh

 

– Vẽ storyboard

 

 

 

 

 

 

 

VẼ NHÂN VẬT THƯƠNG HIỆU

 

 

VẼ NHÂN VẬT BIỂU TƯỢNG

 

VẼ NHÂN VẬT – XÂY DỰNG CÂU CHUYỆN

 

 

5 triệu

 

 

10 triệu +

 

– Một nhân vật biểu tượng xuyên suốt

 

– Các hoạt động của nhân vật xuyên suốt như làm việc, gặp gỡ trao đổi khách hàng, tham gia các hoạt động

 

 

 

– Một nhân vật biểu tượng xuyên suốt

 

– Các hoạt động của nhân vật xuyên suốt

 

– Vẽ bộ truyện tranh thể hiện văn hóa, quy trình làm việc của công ty

 

 

 

 

 

DỰNG PHIM MOTIONGRAPHIC

 

 

DỰNG MOTION QUY TRÌNH, NỘI DUNG

 

DỰNG MOTION CÂU CHUYỆN

 

 

3 triệu/ 1 phút

 

 

10 triệu/ 1 phút

 

– Motion đưa ra các thông điệp của doanh nghiệp và quá trình làm việc

 

– Motion dạng thống kê, tiến trình lịch sử

 

 

 

– Motion có bối cảnh, nhân vật

 

– Motion kể câu chuyện theo yêu cầu của doanh nghiệp với mục đích giới thiệu hoặc làm TVC quảng cáo

 

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ