Thế giới Marketing.

Lời mời hợp tác sản xuất video cho nhóm ngành f&b

Lời mời hợp tác sản xuất video cho nhóm ngành f&b

Dream Network xin gửi lời chào trân trọng tới Quý đối tác Chúng tôi là nền tảng nhằm sáng tạo, sản xuất và vận hành các thương hiệu. Hiện tại, chúng tôi đang muốn mở rộng và phát triển video trên các kênh truyền thông. Chính vì thế, chúng tôi kêu gọi các đơn vị, doanh […]

Lời mời hợp tác sản xuất video

Lời mời hợp tác sản xuất video

Dream Network xin gửi lời chào trân trọng tới Quý đối tác Lời mời hợp tác sản xuất video  Chúng tôi là nền tảng nhằm sáng tạo, sản xuất và vận hành các thương hiệu. Hiện tại, chúng tôi đang mong muốn mở rộng và phát triển video trên các kênh truyền thông. Chính vì […]