Vietnam Marketing Group.

KỊCH BẢN PHIM VIRAL – DOANH NGHIỆP

  

 

PHIM DOANH NGHIỆP

 

VIDEO VIRAL – PHIM NGẮN

 

 

5 triệu

 

 

10 triệu +

 

– Kịch bản bám sát theo quá trình khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp

 

– Viết kịch bản phân cảnh

 

– Vẽ storyboard

 

 

 

– Kịch bản sáng tạo bám sát cộng đồng có khả năng viral theo sự thấu hiểu người dùng.

 

– Nghiên cứu đối thủ, doanh nghiệp

 

– Viết kịch bản phân cảnh

 

– Vẽ storyboard

 

 

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ