23 Th11 2017

Cuộc cách mạng 4.0 đang dẫn thay đổi thế giới, kéo mọi người trên thế giới lại gần với nhau hơn. Việc kinh doanh cũng đang thay đổi theo xu thế đó, marketing truyền thông đang mất dần ưu thế trong thế giới chuyển động liên tục. Marketing online đang nổi lên như một phương pháp tốt nhất cho các doanh nghiệp, cá nhân. Trong thế giới mà việc mua sắm chưa bao giờ dễ dàng đến vậy, việc quả...

11 Th2 2017

Vì chúng ta làm việc với nhiều dữ liệu của khách hàng, do đó việc bảo mật những thông tin, mật khẩu của khách hàng là nghĩa vụ của chúng ta. Không thể vì thiếu kiến thức mà làm mất dữ liệu hoặc bên thứ 3 xâm nhập phá hoại nền tảng được. Sau đây là cách bảo mật máy tính cơ bản cần phải biết. Bảo mật trình duyệt Khi cho người khác mượn máy tính , quan trọng nhất là phải thoát user trình ...