11 Th2 2017

Vì chúng ta làm việc với nhiều dữ liệu của khách hàng, do đó việc bảo mật những thông tin, mật khẩu của khách hàng là nghĩa vụ của chúng ta. Không thể vì thiếu kiến thức mà làm mất dữ liệu hoặc bên thứ 3 xâm nhập phá hoại nền tảng được. Sau đây là cách bảo mật máy tính cơ bản cần phải biết. Bảo mật trình duyệt Khi cho người khác mượn máy tính , quan trọng nhất là phải thoát user trình ...
Gọi tư vấn viên
Bản đồ