Home Google Adwords RankBrain – Trò xưa cũ trong Adwords được đưa vào SEO – Lưu ý SEO 2018

RankBrain – Trò xưa cũ trong Adwords được đưa vào SEO – Lưu ý SEO 2018

by Ban Biên tập
0 comment

Kính gửi độc giả của Marketing.vn/">Thế Giới Marketing

Đầu tiên là mình không quan tâm rankbrain này lắm vì thế giới marketing làm SEO thì hoàn toàn là dựa trên cái vấn đề hướng người dùng và cho user. Nên bản chất Thế giới Marketing và Google là nói chung 1 ngôn ngữ. Nhưng cái này nó cũng khá dễ hiểu và cần thiết để làm branding nên cũng tiện đề cập tí.

rankbrain

Bản chất thì thế giới vẫn đang cố gắng áp dụng nhiều nhiều cái Machine Learning vào mọi thứ. càng nhiều càng tốt…cái RankBrain này cũng thế

Như các bạn biết trong quảng cáo Adwords, khi mà time on site và boundrate của bạn cao thì điểm chất lượng sẽ thấp và …cái gì đến sẽ đến adrank của bạn sẽ đi xuống và bạn xếp hạng kém hơn.

Cái Rankbrain này cũng thế. Nó do 2 tiêu chí kia quyết định

1 4 paul haahr

 

Bạn nhìn vào bức ảnh trên sẽ hiểu.

Thuật toán A cho phép P1 xếp cao hơn P2 và người dùng kích vào P1 –> chuẩn.

Thuật toán B thì cho P2 xếp cao hơn P1 nhưng người dùng lại không click vào P2 -> P2 tệ.

Vậy thì cái thứ hạng nó không chỉ được duy trì bằng backlink hay onpage mà do yếu tô người dùng quyết định đó là

Dwell time = thời gian đọc bài viết

 

 

You may also like