Thế giới Marketing.

Semantic SEO

Semantic SEO là gì?

Semantic SEO là quá trình bổ suy ý nghĩa cho các từ khóa trong nội dung của bạn. Hiểu đơn giản là Semantic SEO là tối ưu hóa cho mục đích thực sự của người dùng chứ không chỉ trả lời một truy vấn cụ thể. 

Mỗi nội dung của bạn không chỉ chứa từ khóa mà còn mở rộng thêm với các câu hỏi và câu trả lời.  Việc này giúp nội dung của bạn có chiều sâu và cung cấp nhiều thông tin, giá trị hơn. Google thích đưa người tìm kiếm đến các trang mà họ tìm thất chính xác những gì đang tìm kiếm.