Home Làm Marketing Tiến hành cài đặt trình giao thức bảo mật SSL cho nền tảng website

Tiến hành cài đặt trình giao thức bảo mật SSL cho nền tảng website

by Ban Biên tập
0 comment

Kính gửi quý khách hàng

Giao thức https và chứng chỉ SSL là nền tảng bảo mật mới được google đánh giá cao. Những chứng chỉ và giao thức đó chỉ ra rằng website được bảo mật tốt với người dùng và được ưu tiên xếp hạng trên công cụ tìm kiếm.

Hiện nay để mua giao thức này trị giá khoảng 100 đô – 200 đô. Tuy nhiên, chúng tôi đang cài cho khách hàng từ bên cung cấp thứ 3 hoàn toàn miễn phí.

Screen Shot 2017 02 13 at 3.53.47 PM

Screen Shot 2017 02 13 at 3.50.48 PM

ssl

Khi cài giao thức mới này sẽ xảy ra một số biến động về vị trí từ khóa nhất định. Do link website chuyển sang nền tảng bảo mật hơn https thay vì http

Chúng tôi xin thông báo để khách hàng nắm được.

Tham khảo thêm tại http://searchengineland.com/library/google/google-secure-search

You may also like