Vietnam Marketing Group.

Lập kế hoạch Marketing

 

K HOCH CƠ BN

 

K HOCH CHUYÊN SÂU

 

 

3 triệu hoặc 400.000 đ/1 trang

 

 

> 10 triệu hoặc 800.000 đ/1 trang

 

– Bản điều tra thị trường Online về ngành hàng

 

– Bản điều tra đối thủ Online và đánh giá cơ bản cách thức triển khai đối thủ

 

– Bản kế hoạch sơ bộ các bước cần đi khi triển khai kế hoạch Marketing Digital với nền tảng Facebook, Google, Youtube đồng hành là nền tảng Website, Video, Content.

 

 

 

– Bản điều tra thị trường Online về ngành hàng

 

– Bản điều tra đối thủ Online và đánh giá chuyên sâu cách thức triển khai đối thủ

 

– Bản kế hoạch chi tiết các bước cần đi khi triển khai kế hoạch Marketing Digital với nền tảng Facebook, Google, Youtube đồng hành là nền tảng Website, Video, Content.

 

– Bản chiến lược phối hợp các phòng ban cùng phòng Marketing

 

– Bản đào tạo nhân viên sales, thị trường, đại lý cùng phối hợp tổ chức.

 

– Theo dõi chiến lược marketing thực thi trong 1 tháng

 

– Bản các đối tác triển khai cụ thể các giải pháp marketing digital.

 

– Hỗ trợ tư vấn 1 giờ/1 tuần trong vòng 1 tháng.

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ