Tại ThegioiMarketing

Chúng tôi không thực thi công việc marketing mà chỉ tập trung vào việc đào tạo, tư vấn và lập kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tự làm marketing.
Với các yêu cầu của khách hàng đối tác chúng tôi sẽ thực thi.

TƯ VẤN - ĐÀO TẠO
NỀN TẢNG