Vietnam Marketing Group.

Quảng cáo

 

VIDEO HỆ THỐNG

 

xem danh sách tại hethong.thegioimarketing.vn

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

1 triệu / đăng

 

 

6 triệu

 

Video nội dung theo yêu cầu

 

Đăng và tối ưu video

 

 

 

 

ThegioiMarketing Sản xuất video theo nội dung yêu cầu

 

Đăng và tối ưu video

 

 

 

WEBSITE HỆ THỐNG

 

xem danh sách tại hethong.thegioimarketing.vn

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

1 triệu / đăng

 

 

3 triệu

 

Gửi bài viết theo yêu cầu

 

Đăng và tối ưu bài viết

 

 

 

ThegioiMarketing Sản xuất nội dung bài viết theo nội dung yêu cầu

 

Đăng và tối ưu bài viết

 

 

 

 

FANPAGE NỘI DUNG

 

 

xem danh sách tại hethong.thegioimarketing.vn

 

 

CƠ BN

 

 

CHUYÊN SÂU

 

500.000 đ /1 post

 

 

3 triệu / 1 post

 

Đăng bài trên Fanpage

 

Tối ưu bài viết

 

 

 

 

ThegioiMarketing sản xuất nội dung theo yêu cầu

 

Đăng tải và tối ưu nội dung

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ