Marketing là một công việc chuyên môn và kết quả không giống nhau ở từng công ty thực thi.

với hơn 10 năm làm dịch vụ marketing chúng tôi luôn truyền đạt rõ ràng cho khách hàng về công việc marketing không giống như các công việc cung cấp dịch vụ khác, chỉ cần có một thái độ tốt là có thể hoàn thành công việc. Ví dụ như công việc của nhân viên phục vụ một quán ăn hay một nhân viên bán hàng online.

Vì dịch vụ marketing là công việc chuyên môn, chất xám. Do đó với mỗi lời hứa, cam kết cách bên cung cấp dịch vụ đều mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ và tìm ra giải pháp tốt nhất.

Yêu cầu cơ bản từ chúng tôi khi cung cấp dịch vụ

Nhằm đáp ứng khách hàng nhanh, chính xác, có hiệu quả và tiết kiệm thời gian cho khách hàng, dưới đây là những yêu cầu chúng tôi áp dụng cho tất cả dịch vụ chúng tôi cung cấp.

 • Chỉ nhận dự án có briefs ( bản mô tả dự án) rõ ràng, nếu chưa hãy download mẫu tại đây.
 • Chỉ làm việc với bộ phận marketing hoặc chủ doanh nghiệp, không làm việc với các bộ phận không có chuyên môn về marketing.
 • Không cung cấp kế hoạch và giải pháp theo briefs, tất cả giải pháp dịch vụ chúng tôi đã liệt kê trong bài viết. Với khách hàng chưa biết mình cần làm gì, các bạn có thể dùng gói dịch vụ lên kế hoạch marketing cơ bản của chúng tôi tại đây.
 • Không cung cấp báo giá. Tất cả giá và gói đã được liệt kê cụ thể trên website và áp dụng cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Tất cả gói dịch vụ trên website là gói theo số lượng tối thiểu chúng tôi thực thi cho khách hàng.
 •  Không gặp mặt trực tiếp khách hàng với các dịch vụ lẻ và chưa ký hợp đồng marketing. Tất cả đều được trao đổi online và thống nhất trước 100% thông tin.
 • Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cụ thể bằng con số và hình ảnh đo lường được, chúng tôi không cung cấp dịch vụ đến khi khách hàng hài lòng về mặt cảm xúc thì thôi. Sự trung thực, mạch lạc và rõ ràng trong tư duy làm việc khiến khách hàng gắn bó với chúng tôi.
 • Chúng tôi không xây dựng giải pháp theo yêu cầu của khách hàng trừ dịch vụ trong gói dịch vụ All in One. Chúng tôi cung cấp giải pháp có sẵn để khách hàng chọn theo yêu cầu.

Quy trình cơ bản khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các khách hàng với thông tin minh bạch đã cung cấp trên website.

 • Bước 1 : Nhận mô tả dự án từ khách hàng.
 • Bước 2 : Khách hàng tự chọn dịch vụ phù hợp với nhận gợi ý dịch vụ từ chúng tôi.
 • Bước 3 : Lên kế hoạch và outline dự án ( sau khi ký hợp đồng )
 • Bước 4 : Thực thi dự án và trao đổi làm việc với khách hàng
 • Bước 5 : Bàn giao dự án và hướng dẫn sử dụng.

Cam kết khi thực thi dự án của chúng tôi.

Chúng tôi không nhận dự án có các chỉ số không rõ ràng và cách đánh giá kết quả không định lượng được.

 • Mọi dự án đều có kế hoạch và bản phác thảo sơ bộ thực thi được duyệt
 • Mọi dự án đều được đo lường cụ thể và chi tiết bằng những con số, hình ảnh định lượng được.
 • Mọi dự án đều được thực thi đúng showcase mà chúng tôi đã cung cấp
 • Mọi thông tin trong bài viết về dịch vụ đều chính xác là những gì chúng tôi thực thi khi làm dự án.
 • Những thông tin không có tức là chúng tôi không cung cấp.