NI DUNG

 

VIẾT BÀI MARKETING

 

Dng 01 : Viết bài theo t khóa hoc ch đim website

 

 

1 BÀI VI

 

10 BÀI VI

 

30 BÀI VIT

 

 

400.000 đ

 

 

3,5 triệu

 

9 triệu

 

Bài viết tối thiểu 800 từ – 1000 từ với nội dung mới toàn bộ và được tối ưu SEO và trải nghiệm người dùng. Bài viết được thiết kế từ 1-2 thiết kế cùng với bố cục nội dung chi tiết. Bài viết được nghiên cứu kỹ lưỡng để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng. Bài viết được hỗ trợ đăng tải website và chỉnh sửa 1 – 2 lần theo ý kiến khách hàng.

 

 

Dng 02 : Viết bài chuyên môn

 

 

VIT BÀI PR BÁO CHÍ

 

 

VIT BÀI REVIEW SN PHM

 

VIT BÀI TING ANH

 

 

 

1.000.000 đ/1 bài

 

600.000 đ/ 1 bài

 

600.000 đ/1 trang A4

 

– Viết theo yêu cầu riêng của từng đầu bào

 

– 2-3 thiết kế

 

– Video hỗ trợ đi kèm

 

– Nội dung chuyên sâu

 

 

– Bài viết tối thiểu 800 từ

 

– 2-3 thiết kế theo ảnh sản phẩm khách yêu cầu

 

 

– Nội dung mới theo yêu cầu

 

– Chuẩn ngôn ngữ, từ vựng và ngư pháp

 

 

 

 

VIẾT NỘI DUNG PROFILE

 

Mô tả dịch vụ :

 

– Viết mô tả quá trình thành lập doanh nghiệp

 

– Viết giới thiệu từng dịch vụ của doanh nghiệp

 

Chi phí :

 

100.000 đ / 1 trang A4

 

 

THIẾT KẾ VISUAL – QUẢNG CÁO

 

 

THIẾT KẾ BANNER, POSTER

 

 

THIẾT KẾ COVER, AVATAR

 

THIẾT KẾ CONTENT ADS

 

 

 

1 triệu

 

600.000đ +

 

1 triệu /1 bộ

 

– Banner website

 

– Poster quảng cáo

 

 

– Cover Facebook

 

– Avatar Facebook

 

 

– Bộ ấn phẩm nội dung theo yêu cầu marketing