Content Social phải là một content có khả năng kích hoạt tính viral

khác với nền tảng website content social rất đa dạng về cách làm về thể hiện, không có quá nhiều quy chuẩn cho content trên nền tảng social. Miễn sao content đó viral được.

Nếu content website có lượt truy cập hàng ngày ổn đinh. Do mỗi từ khóa đều có lượt search cố định thì content social lại khác hoàn toàn. Nếu content hay nó ngay lập tức viral không tưởng.

  • Content social luôn có khả năng kích hoạt lan rộng không tưởng nếu làm tốt.
  • Người làm content trên social phải bắt trend, liên kết nội dung, thấu hiểu người dùng tốt.
  • Content trên social cực kỳ đa dạng về format thể hiện. Nó có thể là video, vẽ tay, đoạn ngắn nội dung, câu thơ...
  • Content social phải thật sự chiêu đãi tính giải trí của người xem mà vẫn lồng được thông điệp thương hiệu.
  • Dù có phá cách content trên nền tảng social media cũng phải tuân thủ theo các quy chuẩn thương hiệu.
  • Người làm content social ngoài sáng tạo thì phải am hiểu về cách thức thể hiện nội dung.
  • Content social phải được thực thi đều đặn hàng ngay nếu không muốn giảm lượng reach từ facebook hoặc gợi ý từ Youtube.

Content Facebook

video viral ideas

short video

Short visual 

anhprofiledon28
anhprofiledon21
anhprofiledon15
anhprofiledon12
anhprofiledon7
anhprofiledon10
anhprofiledon3
anhprofiledon18

hãy bắt đầu

ngay với chúng tôi

để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững

jonathan farber TwQ0z1BgjCE unsplash scaled 2