Vietnam Marketing Group.

STARTUPs – KHỞI NGHIỆP

 

Gii pháp Marketing khi nghip (25 triu/ quý)

 

+ Đi tượng khách hàng chính: Nhng mô hình Start-Up mi hình thành trong mt thi gian ngn.

+ Cung cp gii pháp qun lý các chiến dch Google Adwords vi ngân sách khách hàng chi tr mi tháng cho Google dao đng t 5 – 10 triu (Phí qun lý chiến dch 20%)

+ Ước lượng được s data cht lượng chuyn đi thông qua các gii pháp qun lý chiến dch qung cáo Google, điu này s là căn c cho khách hàng cân đi được ngân sách cn b sung nhm gia tăng doanh thu ca công ty.

+ Thiết kế b nhn din thương hiu qua hình nh (10 triu/ b nhn din thương hiu)

+> Design t 5 – 10 hình nh theo ý tưởng ca khách hàng đ s dng vào nhiu mc đích ca công ty khi làm truyn thông.

+> Mi tháng s có 1 bui chp nh cho khách hàng đ ly b sung vào kho d liu thiết kế hàng tháng cho khách hàng

+> H tr tư vn thiết kế profile & h sơ năng lc cho công ty theo hướng chuyên nghip.

+ Nghiên cu đi th cnh tranh và phân khúc th trường ca công ty, tng hp báo cáo đy đ theo tháng cho khách hàng nhm đưa ra chiến lược c th. (3 triu/ quý)

+ Xây dng Content Marketing (12 triu/ quý)

+> Cung cp 1 bài gii thiu tng quan chi tiết v công ty khách hàng.

+> Cung cp hàng tháng t 10 – 15 bài viết theo đúng ch đ mà th trường tim năng ca khách hàng hướng ti đ to s tương tác liên tc khi tìm kiếm trên Google.

+> Mi tháng cung cp t 1 – 2 bài viết đúng Insight đ khách hàng s dng làm qung cáo.

+> Mi tháng cung cp 1 bài PR đăng báo v hình nh và thương hiu ca công ty.

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ