Browsing Tag

chi phí marketing facebook

CHI PHÍ CHO NGHIÊN CỨU MARKETING Ở MỨC NÀO THÌ HỢP LÝ

Tiến trình nghiên cứu marketing bao gồm các giai đoạn chủ yếu: Xác định vấn đề cần nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu (xác định loại dữ liệu cần thu thập, xác định nguồn gốc dữ liệu, quyết định phương pháp thu thập dữ liệu), tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu, phân tích và diễn giải các dữ liệu đã xử lý, trình bày và báo cáo…
Read More...
Contact Me on Zalo
Gọi tư vấn viên
Bản đồ