19 Th5 2017

Nếu bạn muốn tăng lượt truy cập từ Facebook, bạn cần tập trung vào tăng lượt chia sẻ, lượt thích, phải không? Dù điều đó là đúng, nhưng đó không phải cách duy nhất để tăng lượt truy cập. Nếu tôi bảo bạn có thể khiến nhiều người bấm vào các liên kết bạn chia sẻ trên Facebook thì sao? Trung bình, cứ 6.5 người trong 100 người sẽ bấm vào các liên kết bạn chia sẻ. Nhưng với một số thay đổ...

17 Th5 2017

Như Google cho biết, bạn không nhất thiết phải dành nhiều thời gian cho AdWords để tận dụng quảng cáo tính tiền theo nhấp chuột. Nhưng kể cả nếu bạn có kinh phí hàng ngày thấp, bạn vẫn cần đảm bảo tiền của bạn không bị lãng phí hay ít nhất là những người bạn hướng tới bấm vào những chiến dịch AdWords của bạn. 1. Đừng bỏ qua người dùng điện thoại. Hãy đảm bảo bạn có những quảng cáo dàn...