17 Th5 2017

Như Google cho biết, bạn không nhất thiết phải dành nhiều thời gian cho AdWords để tận dụng quảng cáo tính tiền theo nhấp chuột. Nhưng kể cả nếu bạn có kinh phí hàng ngày thấp, bạn vẫn cần đảm bảo tiền của bạn không bị lãng phí hay ít nhất là những người bạn hướng tới bấm vào những chiến dịch AdWords của bạn. 1. Đừng bỏ qua người dùng điện thoại. Hãy đảm bảo bạn có những quảng cáo dàn...

15 Th5 2017

Để tìm hiểu cách để việc kinh doanh của bạn cải thiện tình hình chiến dịch AdWords tiếp cận nhóm khách hàng bạn hướng tới, người dùng và chuyên gia Google AdWords đưa ra 5 lời khuyên để đạt được thành công trên AdWords. 1. Có mục tiêu rõ ràng. “Phần quan trọng nhất của mọi chiến dịch marketing qua công cụ tìm kiếm là có mục tiêu rõ ràng được vạch ra,” Michael Ortner, CEO của Capterra ...