06 Th3 2017

Những kỹ năng viết lách mà bài viết sẽ trình bày bao gồm mức độ dễ xem (trình bày nội dung), mức độ dễ đọc và hiệu ứng ngôn từ dễ hiểu. Cụ thể gồm: Tách nhỏ nội dung để dễ đọc hơn (mức độ dễ đọc) Nhận dạng từ ngữ (sự dễ hiểu) Trình bày nội dung theo chuẩn chung (mức độ dễ xem) 1. Tách nhỏ nội dung, thông tin (mức độ dễ đọc) Hãy thử nhìn vào chuỗi số này và ghi nhớ nó: 180...

01 Th3 2017

Tuy nhiên, một bài viết dung lượng “khủng”  không phải lúc nào cũng là một bài viết hoàn hảo. Độ dài của nội dung không nên và không phải là “cái đích” mà người viết luôn cố gắng hướng đến ở mỗi bài viết. Ngược lại, kỹ năng xây dựng bài viết hay mách bảo bạn hãy chú trọng vào lượng thông tin và tầm quan trọng, tính hiệu quả của thông tin mà bạn đưa đến cho người đọc.  Lầm tưởng về s...