Browsing Tag

marketing online adalah

CHI PHÍ MARKETING TRỰC TIẾP CỦA MỘT DOANH NGHIỆP

Chi phí marketing trực tiếp có thể hiểu là chi phí để có thể thực hiện các hệ thông tương tác của marketing có hoặc không sử dụng một hay nhiều phương tiện truyền thông để trả lời trực tiếp nhằm tạo ra phản ứng đáp lại đo lường được hay tạo ra giao dịch tại bất kì địa điểm nào. Một vài công cụ…
Read More...
Gọi tư vấn viên
Bản đồ