28 Th4 2017

Bạn đang nghĩ tới việc sử dụng chức năng quảng cáo bài đăng của Facebook? 12 lời khuyên khi quảng cáo bài viết facebook dưới đây sẽ giúp bạn. Quảng cáo bài đăng là gì? Facebook cho phép bạn trả tiền để một bài đăng được hiện lên trên nhiều trang chủ của những người đã bấm thích trang của bạn. Bạn có thể để ý con số ở dưới mỗi bài đăng cho biết số lượng người bài đăng tiếp cận được. ...

16 Th4 2017

Bạn có chạy các chương trình quảng cáo hay các cuộc thi trên Facebook không? Bạn có muốn các bài đăng về chiến dịch được xem bởi những người bấm like trang của bạn và cả bạn của họ không? Quảng cáo bài đăng trên Facebook có thể là giải pháp bạn cần. Có lẽ bạn đã biết rằng không phải bài đăng nào của bạn cũng xuất hiện trên trang tin của mọi người. Quảng cáo bài đăng là một lựa chọn quản...