Hướng Tick xanh facebook trong tíc tắc

Biểu tượng dấu kiểm màu xanh lá cây bên cạnh tên Facebook của một người nổi tiếng, một người có ảnh hưởng với nhiều người theo dõi, có thể đã quá quen thuộc với người dùng Facebook hiện nay. Với dấu kiểm màu xanh lá cây, nó giúp người hâm mộ hoặc mọi người phân […]