13 Th2 2017

Kính gửi quý khách hàng! Làm phim, xây dựng video giới thiệu doanh nghiệp quảng cáo là điều rất quan trọng giúp khách hàng dễ dàng nhận biết thương hiệu, là một cách thức tương tác với khách hàng tốt nhất, cách truyền tải trực quan thú vị. Tuy nhiên, trải qua 3 năm làm phim có những khó khăn mà chúng tôi gặp phải nó gây tổn hại chi phí, hiệu quả không như mong muốn. Do đó, dưới đây là...