14 Th2 2017

- Bên em có cam kết đơn hàng không? - Bên em có cam kết tương tác không? - Bên em có cam kết đem lại doanh thu không? - Bên em có cam kết data khách hàng không? THƯA LÀ KHÔNG!!! Đừng hỏi em những câu hỏi như thế rồi khi nhận được câu trả lời thì không hài lòng và phải cam kết bằng được. Bất cứ khách hàng/đối tác nào cần sự cam kết như phía trên thì VUI LÒNG KHÔNG CON...