Your Business starts here

Nơi bắt đầu công việc kinh doanh của bạn.

AY23721-1024x682-1

Dịch vụ toàn diện

chúng tôi tin rằng để đạt được hiệu quả trong marketing lâu dài cần có một hệ thống đủ mạnh kèm với một chiến lược và kế hoạch đúng đắn.

Tư vấn & Đào tạo

Thực thi việc làm research, lập chiến lược, kế hoạch cùng các biểu mẫu đo lường đánh giá, tối ưu marketing

Sản phẩm

Hệ thống sản phẩm có tính hoàn thiện cao hỗ trợ marketing : hệ thống landingpage, web, minh họa..

Nền tảng

Nền tảng miễn phí giúp khách hàng có thể kiểm tra, check, tìm kiếm ideas, ý tưởng cho marketing

Tính hoàn thiện

mỗi sản phẩm chúng tôi đưa ra đều có tính hoàn thiện rất cao, giúp khách hàng có thể sử dụng lâu dài.

Hệ thống sản phẩm

Dành cho phòng marketing của doanh nghiệp và cá nhân tự triển khai thực thi marketing

Hệ thống dịch vụ

Dành cho doanh nghiệp muốn sử dụng hệ thống dịch vụ sáng tạo và minh họa nội dung.

Nền tảng Marketing

Dành cho tất cả doanh nghiệp bắt đầu làm marketing

Hợp tác đồng hành cùng Thế giới Marketing giúp chúng tôi mở rộng và tự động hệ thống nhanh và bền vững.

— Luân Phương

CEO, Chuyển Phát Tín Thành

Sự khác biệt

Thế giới Marketing là một hệ thống khép kín toàn diện với các thương hiệu hoạt động độc lập.

Thế giới Marketing
Agency
In-house
Chiến lược
Thực thi
Sáng tạo
Minh họa
Toàn diện

Câu hỏi

Giúp bạn hiểu rõ về chúng tôi

Lĩnh vực

Bắt đầu với chúng tôi như nào?

Hãy bắt đầu với gói tư vấn và lập kế hoạch. Nó sẽ giúp bạn định hình rõ mục tiêu, và các bước thực thi để đảm bảo sự hiệu quả của số tiền chi ra.

1.

Hợp tác

Khi nào tôi nên dùng gói Outsourcing ?

Với một sản phẩm tốt, ngân sách đủ trong thời gian 6 tháng - 1 năm , bạn nên dùng dịch vụ outsourcing để đảm bảo được nền tảng marketing tốt ngay khi triển khai.

2.

Marketing

Khi nào tôi nên dùng gói đơn lẻ ?

Khi bạn đã thực thi được một phần trong toàn bộ chiến dịch marketing.

3.

Hợp tác

Khi nào tôi dùng gói đào tạo ?

Bạn muốn thực thi marketing mà chưa biết cách làm.

4.

Các thương hiệu đang được vận hành bởi chúng tôi. Hợp tác toàn diện

Do the right thing at first

bạn sẽ không bao giờ phải đi một mình