Vietnam Marketing Group.

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Mô tả Lợi ích nhận được Chi phí
-Giúp chứng minh bạn thực sự làm kinh doanh

-Giúp bạn thu hút khách hàng mới

-Giúp bạn tăng cường sự tự với đối tác, khách hàng, nhà đầu tư

-Giúp bạn dễ dàng được nhớ hơn

-Giúp bạn phân biệt và nổi bật trong nghành của bạn

-Giúp công ty bạn có vẻ to lớn hơn so với thực tế

-Để thu hút nhà đâu tư hoặc để dàng chuyển nhượng

-Đê giải thích bạn đang kinh doanh gì

-Đáp ứng tiêu chuẩn cho ngành hàng của bạn

 

 

– logo + card visit,… 5.000.000/ 1 bộ thiết kế

 

 

Để lại bình luận hoặc cần tư vấn

  theo dõi  
thông báo
Gọi tư vấn viên
Bản đồ