Content định hình lên thương hiệu bằng cách gắn cho nó một câu chuyện xuyên suốt.

Mỗi thương hiệu bản chất đều được sinh ra dựa trên các triết lý, nhân sinh quan riêng biệt của người tạo ra nó. Và nó cần được gắn với một câu chuyện đề nó dễ được tiếp nhận bởi khách hàng.

Câu chuyện thể hiện khát khao của nhà sáng lập đủ để chạm tới trái tim của khách hàng và khiến họ đi kể nó với người khác.

  • Mỗi thương hiệu chỉ có một và duy nhất một cá tính.
  • Mỗi thương hiệu phải có một câu chuyện đủ hay, đủ để mọi người chú ý đến và kể nó.
  • Tất cả content trên website, social, truyền miệng mà người ta nói về brands của bạn nó đều dựng lên chân dung thương hiệu của bạn.
  • thương hiệu và câu chuyện không nhất định phải hay theo cách bạn muốn nhưng nó phải độc.
  • muốn một thương hiệu đi vào đầu người dùng phải liên tục liên tục nhắc nó trên các nền tảng

đặt tên thương hiệu

đặt tên sản phẩm

viết câu chuyện thương hiệu

vẽ nhân vật thương hiệu

anhprofiledon28
anhprofiledon21
anhprofiledon15
anhprofiledon12
anhprofiledon7
anhprofiledon10
anhprofiledon3
anhprofiledon18

hãy bắt đầu

ngay với chúng tôi

để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững

jonathan farber TwQ0z1BgjCE unsplash scaled 2