Vietnam Marketing Group.

Tư vấn chiến lược

 

TƯ VN GIẢI PHÁP MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU

 

 

NGÀNH NGH

CƠ BN

 

NGÀNH NGH

TRUNG BÌNH

 

NGÀNH NGH

ĐC THÙ, CHUYÊN SÂU

 

 

2 triệu /1 giờ

 

 

 

4 triệu/ 1 giờ

 

8 triệu / 1 giờ

 

Tư vấn trực tiếp bằng slide thuyết trình, bảng và hỏi đáp dựa trên các câu hỏi thực tế của khách hàng. Cuối mỗi buổi tư vấn đều có văn bản tổng kết buổi tư vấn gửi cho khách hàng.Để sử dụng gói này khách hàng sẽ phải điền chi tiết vào bảng điều tra kế hoạch marketing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP K HOCH VÀ THEO DÕI CHIẾN LƯỢC MARKETING

 

 

K HOCH CƠ BN

 

K HOCH CHUYÊN SÂU

 

 

3 triệu hoặc 400.000 đ/1 trang

 

 

> 10 triệu hoặc 800.000 đ/1 trang

 

– Bản điều tra thị trường Online về ngành hàng

 

– Bản điều tra đối thủ Online và đánh giá cơ bản cách thức triển khai đối thủ

 

– Bản kế hoạch sơ bộ các bước cần đi khi triển khai kế hoạch Marketing Digital với nền tảng Facebook, Google, Youtube đồng hành là nền tảng Website, Video, Content.

 

 

 

– Bản điều tra thị trường Online về ngành hàng

 

– Bản điều tra đối thủ Online và đánh giá chuyên sâu cách thức triển khai đối thủ

 

– Bản kế hoạch chi tiết các bước cần đi khi triển khai kế hoạch Marketing Digital với nền tảng Facebook, Google, Youtube đồng hành là nền tảng Website, Video, Content.

 

– Bản chiến lược phối hợp các phòng ban cùng phòng Marketing

 

– Bản đào tạo nhân viên sales, thị trường, đại lý cùng phối hợp tổ chức.

 

– Theo dõi chiến lược marketing thực thi trong 1 tháng

 

– Bản các đối tác triển khai cụ thể các giải pháp marketing digital.

 

– Hỗ trợ tư vấn 1 giờ/1 tuần trong vòng 1 tháng.

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ