Vietnam Marketing Group.

VIDEO MARKETING

 

 

PHIM DOANH NGHIỆP

 

TVC QUẢNG CÁO

 

VIDEO VIRAL

 

 

 

25 triệu +

 

50 triệu +

 

150 triệu +

 

– Lịch sử hình thành doanh nghiệp

 

– Thông điệp giá trị truyền thông

 

– Các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp

 

– Đội ngũ

 

 

– Sản phẩm và dịch vụ công ty cung cấp

 

– Sử dụng kỹ xảo, hiệu ứng trong TVC quảng cáo truyền hình

 

– Xây dựng phim ngắn, nhân vật

 

– Xây dựng câu chuyện theo yêu cầu

 

 

 

Comments are closed.

Gọi tư vấn viên
Bản đồ