Review2.0

15.000.000 

Danh mục: ,

Mô tả

  • Mẫu Demo:  1 mẫu
  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian nhận bài: tối thiểu 3 ngày (tùy vào số lượng bài viết).
  • Link chất lượng demo: http://vietbai.thegioimarketing.vn/viet-bai-pr/vbpt0016-tỏng-họp-chien-luọc-tang-traffic-website.html

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 bài viết 

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Bài viết từ 600 – 1.000 từ
  • Viết bài Review website
  • Bài review sản phẩm với đầy đủ hướng tiếp cận, đảm bảo hiệu quả truyền thông.
  • Nội dung sáng tạo, với cách viết đa dạng của khách hàng đã sử dụng sản phẩm, mang đến một cái nhìn khách quan cho người đọc.
  • Tối ưu nội dung với công cụ tìm kiếm, giúp bài viết sau khi đăng nhanh chóng lên Top Google.