• Viral video có tốc độ truyền tải, lan truyền thông điệp một cách rộng rãi nhờ vào các hình thức chia sẻ trực tuyến, lan tỏa qua các website, email…
  • Sản xuất các loại video đảm bảo được tính viral sẽ mang lại hiệu quả truyền thông cho thương hiệu, hình ảnh,, sản phẩm, dịch cụ của doanh nghiệp.
  • Viral video thường có yếu tố hài hước, tính thời sự hoặc yếu tố bất ngờ để biến những thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay thông điệp của doanh nghiệp trở thành những video ngẫu hứng, thú vị và gửi gắm thông điệp một cách súc tích. 
  • Nhờ sự lan tỏa rộng rãi, viral video giúp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp được tiếp cận một cách tự nhiên nhất đến với cuộc sống thường nhật của người xem.