Để thuê marketing, bạn cần hiểu đủ sâu sắc về marketing.

Marketing không phải là một game tỉ lệ thắng 100%. Cũng không phải là việc bạn mua một cái kẹo, bạn chắc chắn có 1 cái kẹo. Marketing cũng không phải dịch vụ khách hàng. Chỉ cần hứa hẹn, nghe lời khách hàng làm khách vui là kết quả sẽ tốt.

Marketing là một công việc chuyên môn

Có rất nhiều biến số để kiểm soát thành công của chiến lược marketing. Mục tiêu của marketing là tăng doanh số, lãi ròng, nhận diện thương hiệu….Rất nhiều mục tiêu.

Mỗi mục tiêu đều phải được đo lường cụ thể và chi tiết. Mục tiêu luôn đi kèm với ngân sách. Thời gian triển khai cũng là yếu tố quan trọng. Nếu thời gian không đủ, rất có thể không đủ để thay đổi hành vi của khách hàng.

Các trường hợp thất bại marketing có thể xảy ra.

Bạn đang là khách hàng ở giai đoạn nào ?

Khách hàng chưa có yêu cầu

là khách hàng không biết mình cần làm gì làm như thế nào.

Khách hàng cần giải pháp

Khách hàng đã xác định được mục tiêu, cần giải pháp tự thực thi

Khách hàng chọn được gói phù hợp.

khách đã phù hợp ngay với mô tả gói dịch vụ có sẵn.

Khách hàng cần tự xây dựng gói outsourcing.

Khách hàng này đã trải qua bước tư vấn và kế hoạch.

Quy trình 4 bước trong khi triển khai marketing

khi triển khai toàn diện các hạng mục

Nghiên cứu

bước đầu triển khai marketing.

Tư vấn

Để hiểu rõ toàn bộ trước khi triển khai.

Lập kế hoạch

Dành cho khách hàng muốn tự thực thi hoặc đang cân nhắc

Thực thi, Đo lường, tối ưu

Dành cho giải pháp thuê ngoài thực thi.

Một giải pháp marketing tốt bước đầu phải là một giải pháp trung thực. Việc làm marketing là công việc cả vòng đời của một sản phẩm. Do đó, chúng ta cần làm nó một cách cẩn thận, chi tiết và cụ thể.
Đội ngũ sáng lập
Thế giới Marketing.
Talk with us

Our customer service ready to serve you

hãy bắt đầu ngay với chúng tôi để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững. Được hỗ trợ dự án trọn vòng đời.

Bắt đầu tăng trưởng ngay hôm nay

Start, Build and Grow Your Business với Thế giới Marketing. Hơn 10 năm qua chúng tôi đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp. Và bạn sẽ là đối tác tiếp theo của chúng tôi.