outsourcing 2

outsourcing 3

outsourcing 4

TGM12

 • Điều tra thị trường cơ bản
 • Lập kế hoạch Marketing
 • Hình thành bộ SalesKit
 • Chụp ảnh doanh nghiệp
 • Thiết kế bộ ảnh quảng cáo cơ bản
 • Xây dựng nội dung website
 • Xây dựng video quảng cáo Facebook
 • Tối ưu hóa website
 • Thực thi Digital Marketing
 • Tương tác qua Zalo, tư vấn 2 tuần/1 buổi

TGM30

 • Toàn bộ của gói TGM12
 • Lập biểu mẫu Marketing
 • Đào tạo nội bộ
 • Thiết kế minh họa nội dung
 • Làm video Motiongraphic, vẽ tay
 • Làm video tình huống
 • Xây dựng kênh youtube riêng
 • Tối ưu hóa và đồng bộ các kênh
 • Báo cáo chuyên sâu
 • Tương tác theo ngày trực tiếp

TGMVIP

 • Toàn bộ của gói TGM30
 • Lập kế hoạch chuyên sâu
 • Đào tạo content nội bộ
 • Xây dựng TVC, video viral doanh nghiệp
 • Quay Series video với MC riêng
 • Thiết kế câu chuyện thương hiệu
 • Đẩy hệ thống website 
 • Ứng dụng kỹ thuật mới hàng ngày
 • Hỗ trợ 1 tuần /1 ngày trực tiếp
 • Làm việc trực tiếp cấp Senior

TGM12  – 12 TRIỆU/1 THÁNG 

Lập kế hoạch

Chung cơ bản

Điều tra thị trường

Đánh giá đối thủ

Tư vấn định vị thương hiệu

Tư vấn kế hoạch thực thi

Lập bản kế hoạch Marketing

Lên các biểu mẫu Marketing

Thực thi nội dung

Nền tảng chung công ty

Chụp ảnh doanh nghiệp

Hình thành bộ Saleskit từ dữ liệu có sẵn

Nền tảng minh họa

Thiết kế bộ quảng cáo cơ bản

Thiết kế bộ quảng cáo GDN Google

Thiết kế bộ quảng cáo Facebook

Nền tảng Website

Thiết kế landingpage

Lên chiến lược nội dung

Viết content PR, hướng dẫn..

Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO

Thiết lập các tối ưu chuẩn Google

Nền tảng Facebook

Thiết kế minh họa cơ bản

Nội dung VideoMutex

Nền tảng Youtube

Lập chiến lược xây dựng kênh Youtube

Lập kế hoạch nội dung chi tiết

Thực thi sản xuất video

Tối ưu hóa hiển thị

Quản lý kênh

Phân phối quảng cáo

Setup và theo dõi chiến dịch quảng cáo Google Ads, Remarketing

Tối ưu hóa SEO website

Seeding, Đẩy view, comment Youtube

Đo lường, báo cáo và tối ưu

Báo cáo đo lường hàng tuần

Báo cáo hiệu quả, báo cáo tiến độ…

Hỗ trợ tương tác

Tương tác Online qua Skype, Zalo

Gặp gỡ tư vấn 2 tuần /1 buổi 4 tiếng.

audio

– 3 TIẾNG CAM KẾT TIẾNG

TGM30- 30 TRIỆU /1 THÁNG

Lập kế hoạch

Chung cơ bản

Điều tra thị trường

Đánh giá đối thủ

Vẽ chân dung khách hàng và thương hiệu

Tư vấn định vị thương hiệu

Tư vấn kế hoạch thực thi

Lập bản kế hoạch Marketing

Lên các biểu mẫu Marketing

Lên các template triển khai

Chuyên sâu :

Đào tạo nội bộ chung

Đào tạo conent nội bộ

Đào tạo đọc báo cáo thống kê và đo lường

Thực thi nội dung

 

Nền tảng chung công ty

Chụp ảnh doanh nghiệp

Thiết kế Profile

Thiết kế Catalogue, Brochure

Hình thành bộ Saleskit

Nền tảng minh họa

Thiết kế bộ Visual Ads

Thiết kế câu chuyện thương hiệu

Quay series video riêng với MC

Nền tảng Website

Thiết kế website

Thiết kế landingpage

Lên chiến lược nội dung

Viết content PR, hướng dẫn..

Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO

Thiết lập các tối ưu chuẩn Google

Đồng bộ nội dung với nền tảng Youtube, Facebook

Nền tảng Facebook

Thiết kế minh họa cơ bản

Thiết kế Visual chuyên sâu

Nội dung Videography

Nội dung VideoMutex

Nền tảng Youtube

Lập chiến lược xây dựng kênh Youtube

Lập kế hoạch nội dung chi tiết

Thực thi sản xuất video

Tối ưu hóa hiển thị

Quản lý kênh

Phân phối quảng cáo

Setup và theo dõi chiến dịch quảng cáo Google Ads, Remarketing

Setup và theo dõi chiến dịch quảng cáo Facebook

Tối ưu hóa SEO website

Seeding, Đẩy view, comment Youtube

Hệ thống Backlink từ hệ thống 200 site chất lượng

Đo lường, báo cáo và tối ưu

Đo lường báo cáo theo từng ngày

Hỗ trợ báo cáo chuyên sâu

Hỗ trợ tương tác

Tương tác Online qua Skype, Zalo

Gặp gỡ báo cáo & tư vấn hàng tuần

Theo dõi báo cáo tiến độ theo ngày

Cổng thông tin dự án riêng

TGMVIP – LIÊN HỆ

Lập kế hoạch

Chung cơ bản

Điều tra thị trường

Đánh giá đối thủ

Vẽ chân dung khách hàng và thương hiệu

Tư vấn định vị thương hiệu

Tư vấn kế hoạch thực thi

Lập bản kế hoạch Marketing

Lên các biểu mẫu Marketing

Lên các template triển khai

 

Chuyên sâu :

Đào tạo nội bộ chung

Đào tạo conent nội bộ

Đào tạo đọc báo cáo thống kê và đo lường

Thực thi nội dung

Nền tảng chung công ty

Chụp ảnh doanh nghiệp

Chụp ảnh sản phẩm

Chụp ảnh Profile

Thiết kế Profile

Thiết kế Catalogue, Brochure

Hình thành bộ Saleskit

Xây dựng TVC doanh nghiệp

Xây dựng các video từng sản phẩm

Nền tảng minh họa

Thiết kế bộ ấn phẩm quảng cáo Google GDN

Thiết kế bộ ấn phẩm quảng cáo Facebook Ads

Thiết kế bộ Visual Ads

Làm phim Motiongraphic

Làm phim Animation

Thiết kế câu chuyện thương hiệu

Quay series video riêng với MC

Nền tảng Website

Thiết kế website

Thiết kế landingpage

Lên chiến lược nội dung

Viết content PR, hướng dẫn..

Tối ưu hóa nội dung chuẩn SEO

Thiết lập các tối ưu chuẩn Google

Đồng bộ nội dung với nền tảng Youtube, Facebook

Nền tảng Facebook

Thiết kế minh họa cơ bản

Thiết kế Visual chuyên sâu

Nội dung vẽ theo nhân vật riêng

Nội dung Videography

Nội dung VideoMutex

Nội dung Motiongraphic

Nội dung video tình huống

Nền tảng Youtube

Lập chiến lược xây dựng kênh Youtube

Lập kế hoạch nội dung chi tiết

Thực thi sản xuất video

Tối ưu hóa hiển thị

Quản lý kênh

Phân phối quảng cáo

Setup và theo dõi chiến dịch quảng cáo Google Ads, Remarketing

Setup và theo dõi chiến dịch quảng cáo Facebook

Setup và theo dõi chiến dịch quảng cáo Zalo.

Tối ưu hóa SEO website

Hệ thống Backlink từ hệ thống 200 site chất lượng

Seeding, Đẩy view, comment Youtube

Đo lường, báo cáo và tối ưu

Báo cáo theo ngày

Hỗ trợ trực tiếp gặp mặt báo cáo

Thuyết trình theo tuần

Thay đổi và cập nhập sáng tạo theo tuần

Hỗ trợ tương tác

Tương tác Online qua Skype, Zalo

Gặp gỡ báo cáo & tư vấn hàng tuần

Theo dõi báo cáo tiến độ theo ngày

Cổng thông tin dự án riêng

Cổng lưu trữ dữ liệu riêng

LƯU Ý CHUNG : 

– Tất cả giải pháp sẽ bao gồm quá trình tư vấn, lên kế hoạch và thực thi. Với từng gói dịch vụ mà sẽ có cả ba phần hoặc không.

– Tất cả các gói hợp tác tối thiểu là 3 tháng để đảm bảo được kế thừa và phát huy hiệu quả trong từng giai đoạn triển khai.

– Mỗi kế hoạch có thể điều chỉnh lược tăng và giảm số lượng ở từng phần. Tuy nhiên phần lập kế hoạch là bắt buộc cho mỗi gói dịch vụ.

– Mỗi gói sẽ khác nhau về các thức tương tác, hỗ trợ và đào tạo nội bộ team inhouse marketing của bên khách hàng.

– Digital Marketing là một phần trong chiến lược chúng tôi thực thi, các kế hoạch nàycủa chúng tôi không phù hợp với các nhãn hàng và thương hiệu chỉ cần chạy ads. Và tất cả chi phí tại đây không bao gồm chi phí cho Digital Marketing bao gồm Setup Ads Google, Facebook….

hãy bắt đầu

ngay với chúng tôi

để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững

jonathan farber TwQ0z1BgjCE unsplash scaled 2