20.000.000 

SEOvip

Sản phẩm
- +

Description

step-01a.png

Hình chuyên nghiệp

step-02a.png

Xây dựng văn hóa

step-03a.png

Tăng chuyển đổi

step-04a.png

Sử dụng mãi mãi

Tại sao bạn cần chiến lược nội dung?

Thay vì quảng cáo trực tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, content marketing cung cấp nội dung hữu ích và có liên quan đến vấn đề đang gặp phải của khách hàng, từ đó giúp học giải quyết chúng

Doanh nghiệp

bạn có đội marketing riêng nhưng không có chuyên môn đánh giá hiệu quả công việc và định hướng chiến lược, lập kế hoạch cho đội.

Phòng Marketing

Chưa có leader đủ giỏi để tự hoạch định chiến lược và đo lường, bạn cần kế hoạch và các biểu mẫu đánh giá hiệu quả.

Cá nhân, diễn giả

Thuê đội CTV marketing nhưng không thể giám sát chi tiết kế hoạch và chất lượng nội dung được thực thi từng ngày

Doanh nghiệp

bạn có đội marketing riêng nhưng không có chuyên môn đánh giá hiệu quả công việc và định hướng chiến lược, lập kế hoạch cho đội.

Phòng Marketing

Chưa có leader đủ giỏi để tự hoạch định chiến lược và đo lường, bạn cần kế hoạch và các biểu mẫu đánh giá hiệu quả.

Cá nhân, diễn giả

Thuê đội CTV marketing nhưng không thể giám sát chi tiết kế hoạch và chất lượng nội dung được thực thi từng ngày
Bảng so sánh tính năng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fin Capital
Foo Invest
Bar Capital
Zero Paperwork
Instant Approval
No-Cost EMIs
Low ROI
Flexible Tenure

Khách hàng nhận được

Mỗi content sản xuất ra đều có guideline và hướng dẫn chi tiết cho khách hàng có thể tiếp tục mở rộng bao gồm

Topics I Discuss

01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.
01.

Motivation

Lorem dictumst vitae commodo sagittis consectetur mi, varius id gravida tincidunt faucibus.

Gói dịch vụ nổi bật

clouds-and-sun.png

Content thương hiệu

Dành riêng cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu với cá tính riêng.

fish.png

Đào tạo content

Đào tạo, setup phòng content marketing cho khách hàng, đào tạo CEO theo yêu cầu

trade.png

Thuê ngoài cao cấp

Giải pháp thuê ngoài toàn diện về marketing cho khách hàng có sản phẩm khó và cao cấp