20.000.000 

CompanyTraining

Tư vấn
- +

Description

Cung cấp giải pháp đào tạo đội ngũ Marketing In-house

  • Đào tạo theo nhu cầu
  • Tư vấn và triển khai giải pháp
  • Theo dõi đánh giá kết quả