20.000.000 

Research2.0

Tư vấn
- +

Description

  • Mẫu Demo:  1 bảng
  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian nhận thiết kế : tối thiểu 3 ngày
  • Link chất lượng demo:

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 bảng  

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Xác định vị trí từ khóa của website
  • Xác định lượt tìm kiếm của từ khóa qua 3 công cụ đo lường có trả phí
  • Điều tra vị trí từ khóa, vị thế cạnh tranh ngành của đối thủ.
  • Báo cáo kết quả công việc