20.000.000 

Plan2.0

Tư vấn
- +

Description

  • Mẫu Demo:  1 bảng
  • Số lần chỉnh sửa: 1 lần (sau khi tổng hợp ý kiến khách hàng)
  • Thời gian nhận thiết kế : tối thiểu 3 ngày
  • Link chất lượng demo:

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 bảng  

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp


  • Xác định số lượng bài viết: 30-50 bài/web
  • Xác định vị trí từ khóa hiện tại 3 công cụ đo lường có trả phí
  • Lên kế hoạch lựa chọn kênh marketing: online/offline
  • Lên kế hoạch: backlink/website, Seo từ khóa/website
  • Nhân sự triển khai theo các bước của kế hoạch