Bảng giá

Cấu trúc chi phí của Marketing theo quy trình

khi triển khai toàn diện các hạng mục

Nghiên cứu

bước đầu triển khai marketing.

Tư vấn

Để hiểu rõ toàn bộ trước khi triển khai.

Lập kế hoạch

Dành cho khách hàng muốn tự thực thi

Thực thi, Đo lường, tối ưu

Dành cho giải pháp thuê ngoài thực thi.

Các loại chi phí theo hạng mục

Tại thế giới marketing chúng tôi phân thành 2 loại chi phí

Gói giải pháp có sẵn đúng yêu cầu khách hàng

là gói với mô tả phù hợp ngay với khách hàng

Gói giải pháp cần xây dựng riêng theo yêu cầu

Khách hàng có yêu cầu khác với mô tả gói dịch vụ.

Bảng giá chi tiết từng dịch vụ

PR báo chí

Kênh 14, Vnexpress

Chụp ảnh quảng cáo

Thời trang, món ăn, công ty

Talk with us

Bắt đầu ngay hôm nay

hãy bắt đầu ngay với chúng tôi để có một đối tác chuyên môn cao và phát triển bền vững. Được hỗ trợ dự án trọn vòng đời.

Bắt đầu tăng trưởng ngay hôm nay

Start, Build and Grow Your Business với Thế giới Marketing. Hơn 10 năm qua chúng tôi đã đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp. Và bạn sẽ là đối tác tiếp theo của chúng tôi.